Menu Close

COPIER FOR SALE

ใครที่กำลังมองหาเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น เหมาะสำหรับงานออฟฟิศและสำนักงาน
ที่สามารถปริ้นท์ สแกน แฟกซ์เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานครบจบในเครื่องเดียว 

มีเครื่องถ่ายเอกสารคุณภาพให้เลือกซื้อหลากหลายการใช้งานทั้ง เครื่องถ่ายเอกสารสี เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ หลากหลายรุ่นและยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น canon หรือ xerox ทั้งขนาดเล็กและใหญ่เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า

โดยลูกค้าสามารถมั่นใจในเรื่องของการบริการได้ ทางบริษัทมีทีมช่างมากประสบการณ์สามารถคอยดูแล
และอะไหล่คุณภาพระดับสากล คอยซัพพอร์ทดูแลหลังการขาย

หากต้องการคำแนะนำในการเลือกเครื่อง สามารถติดต่อเรา ได้ทาง
081 613 6389, 02 582 0088  Line: @zeninter   FB: Zeninter 

COLOUR COPIER เครื่องถ่ายเอกสารสี

CANON ADVANCE C5235/5240/5250 +ADF

5/5

SPECIFICATION 

  
ชนิด: ถ่ายเอกสารสี, ขาว-ดำ 
ไซร์กระดาษ: A5 – A3, A3+ 
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 35 แผ่น/นาที (ปริ้นท์สี/ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 1200 dpi (print)

XEROX WorkCentre 7435 + ADF

5/5

SPECIFICATION 

ชนิด: ถ่ายเอกสารสี, ขาว-ดำ
ไซร์กระดาษ: A5 – A3, A3+
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 35 แผ่น/นาที (ปริ้นท์สี/ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 2400 dpi (print)

XEROX WorkCentre 7835/45 + ADF

5/5

SPECIFICATION 

ชนิด: ถ่ายเอกสารสี, ขาว-ดำ
ไซร์กระดาษ: A5 – A3, A3+
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 35 แผ่น/นาที (ปริ้นท์สี/ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 2400 dpi (print)

XEROX WorkCentre 7545 + ADF +FINISHER

5/5

SPECIFICATION 

ชนิด: ถ่ายเอกสารสี, ขาว-ดำ
ไซร์กระดาษ: A5 – A3, A3+
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 45 แผ่น/นาที (ปริ้นท์สี/ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 2400 dpi (print)

BLACK/WHITE COPIER
เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ

CANON IR ADVANCE 4035/4045/4235/4245 + ADF

5/5

SPECIFICATION

  
ชนิด: ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 
ไซร์กระดาษ: A4 – A3  
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 35 แผ่น/นาที (ปริ้นท์ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 1200 dpi (print)

CANON IR 3235

5/5

SPECIFICATION

  
ชนิด: ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 
ไซร์กระดาษ: A4 – A3  
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 35 แผ่น/นาที (ปริ้นท์ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 1200 dpi (print)

CANON IR ADVANCE 6055 + ADF + FINISHER

5/5

SPECIFICATION

  
ชนิด: ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 
ไซร์กระดาษ: A4 – A3  
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 55 แผ่น/นาที (ปริ้นท์ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 1200 dpi (print)

CANON IR ADVANCE 5035/40/50/55

5/5

SPECIFICATION

  
ชนิด: ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 
ไซร์กระดาษ: A4 – A3  
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 35 แผ่น/นาที (ปริ้นท์ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 1200 dpi (print)

CANON IR ADVANCE 8285/95/205 Pro + ADF + FINISHER

5/5

SPECIFICATION

  
ชนิด: ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 
ไซร์กระดาษ: A4 – A3  
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 85 แผ่น/นาที (ปริ้นท์ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 1200 dpi (print)

CANON IR 1730i + ADF

5/5

SPECIFICATION

  
ชนิด: ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 
ไซร์กระดาษ: A4 – F4  
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 30 แผ่น/นาที (ปริ้นท์ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 1200 dpi (print)

CANON IR ADVANCE 6255 + ADF +FINISHER

5/5

SPECIFICATION 

ชนิด: ถ่ายเอกสาร, ขาว-ดำ
ไซร์กระดาษ: A5 – A3, A3+
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 55 แผ่น/นาที (ปริ้นท์ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 2400 dpi (print)

XEROX Docucentre 4070 + ADF

5/5

SPECIFICATION

  
ชนิด: ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 
ไซร์กระดาษ: A5 – A3  
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 45 แผ่น/นาที (ปริ้นท์ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 1200 dpi (print)

XEROX WorkCentre 5945/55 + ADF + FINISHER

5/5

SPECIFICATION

  
ชนิด: ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 
ไซร์กระดาษ: A5 – A3  
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 45 แผ่น/นาที (ปริ้นท์ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 1200 dpi (print)

XEROX D95/110/125 + ADF + FINISHER

5/5

SPECIFICATION 

  
ชนิด: ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 
ไซร์กระดาษ: A5 – A3, A3+  
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 95 แผ่น/นาที (ปริ้นท์ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 1200 dpi (print)

 

XEROX WorkCentre 5335 + ADF

5/5

SPECIFICATION

  
ชนิด: ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 
ไซร์กระดาษ: A5 – A3  
คุณสมบัติทั่วไป:  Copy, Print, Scan, wireless print support
ความเร็ว: เริ่มต้นที่ 35 แผ่น/นาที (ปริ้นท์ขาว-ดำ)
ความละเอียด:  1200 x 1200 dpi (print)

ขาย

COPIER FOR SALE

เช่า

COPIER RENTAL

The leading importer of copiers for sale and rental in Thailand.

932773943597680