ตู้ เ ข้ า ใ ห ม่ ล่ า สุ ด

ตู้เข้ารอบใหม่ล่าสุด

8 สิงหาคม 2559

ใน container นี้ มีทั้ง เครื่องถ่ายเอกสารจาก Canon และ Xerox ให้ลูกค้าได้เลือกชมมากมาย

มีทั้ง Canon Advance 5030/5035, Canon Advance 6055/6075, Canon Advance 8085/8095

Xerox 7428/7435 และ Xerox 5222/5225/5230

เครื่องทั้งหมดนี้ นำเข้ามาจากยูโรปทั้งหมด 220 VOLT เท่านั้น

DSCF2325DSCF2313DSCF2303DSCF2316DSCF2301DSCF2323DSCF2338DSCF2349DSCF2344 DSCF2335DSCF2371