ประกาศ

ประกาศ

 

บริษัทฯ ขอแจ้งวันหยุดทำการ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559

เนื่องจาก บริษัทฯจะนำพนักงานไปเที่ยวต่างจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้