เครื่องถ่ายเอกสารสี

เครื่องถ่ายเอกสารสี

IMG_3016

DSC03801 DSC03802

* specification ของแต่ละเครื่องจะอยู่ใน Brochure *