เครื่องถ่ายเอกสารสี

เครื่องถ่ายเอกสารสี

IMG_3016

DSC03801 DSC03802

* specification ของแต่ละเครื่องจะอยู่ใน Brochure *

Audience Overview

Visits 279

Unique IPs 259

Bounce rate 17,77

Known visitors 1

New visitors 139

Bots 0

Pageviews per visit 2,80

Longest visit 31 hits

Human Visits