เครื่องถ่ายเอกสารสี

เครื่องถ่ายเอกสารสี

IMG_3016

DSC03801 DSC03802

* specification ของแต่ละเครื่องจะอยู่ใน Brochure *

Audience Overview

Visits 156

Unique IPs 137

Bounce rate 27,42

Known visitors 0

New visitors 85

Bots 0

Pageviews per visit 1,99

Longest visit 12 hits

Human Visits