บริการสินค้าอื่นๆ

จำ ห น่ า ย  : เครื่องตัดไฟฟ้า เครื่องไสกาว เครื่องเข้าเล่ม  

จำ ห น่ า ย :  เครื่องเคลือบบัตร เครื่องเข้าสันเกลียว

จำ ห น่ า ย  : ผงหมึก และอะไหล่ เครื่องถ่ายเอกสาร CANON ทุกรุ่น

จำ ห น่ า ย  : กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 80 แกรม

จำ ห น่ า ย  : สันห่วง สันเกลียว ปกการ์ด พลาสติกทำปก ฯลฯ

 

เครื่องตัดไฟฟ้า 

IMG_2973

IMG_2978

IMG_2986

IMG_2976

รถโฟล์คลิฟท์

IMG_3031

IMG_3032 IMG_3033

Audience Overview

Visits 146

Unique IPs 124

Bounce rate 19,83

Known visitors 0

New visitors 68

Bots 0

Pageviews per visit 2,35

Longest visit 19 hits

Human Visits