เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ

เครื่องถ่ายเอกสาร/รุ่น Brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 1600/2000 Canon-iR1600-2000 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 1610/2010 Canon-iR1610-2010 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 2016i/2020 Canon-iR2016i-2020 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 2018
Canon-iR2018 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 2230/3030
Canon-iR2230-3030 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 2200 Canon-iR2200 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 2270/2870
Canon-iR2270-2870 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 2800 Canon-iR2800 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 3300
Canon-iR3300 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 3025/35 NEW
Canon-iR3025-3035 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 3045
Canon-iR3045 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 3570/4570 Canon-iR3570-4570 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 3225/3235 Canon-iR3225-3235 brochure 
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 3245 NEW
Canon-iR3245 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 2200i/2220i
Canon-iR2220i brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 3300i/3320i Canon-iR3320i brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 5065/5075
Canon-iR5065-5075 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 5570/6570
Canon-iR5570-6570 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 7200
Canon-iR7200 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 8500
Canon-iR8500 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 105
Canon-iR105 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 105+
Canon-iR105+ brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 7086 NEW
Canon-iR7086 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 7095
Canon-iR7095 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 7105 NEW
Canon-iR7105 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 8070
Canon-iR8070 brochure
เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IR 9070
Canon-iR9070 brochure