บริการ OVERHAUL เครื่อง

เครื่อง overhaul (โอเวอร์ฮอลล์)

       การโอเวอร์ฮอลล์เครื่องถ่ายเอกสารคือ การปรับปรุง แก้ไข เครื่องถ่ายเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การถอด แกะเครื่องออกมาล้าง ปัดฝุ่น ทำความสะอาดให้ใหม่หมด ทั้งภายในและภายนอก ตรวจเช็คสภาพอะไหล่ ทำการเปลี่ยนอะไหล่ที่หมดสภาพออก เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะประกอบเครื่องกลับเข้าไปใหม่ เพื่อให้เครื่องได้สภาพใกล้เคียง กับเครื่องใหม่มากที่สุด

IMG_2999

IMG_3001